6 czerwca, 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek 3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną w tradycji Bożym Ciałem.  To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wyznajemy wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu msza św. została odprawiona w plenerze na Otoce o godz. 10.00.  Po niej wyruszyła procesja eucharystyczna, do czterech ołtarzy. Mszy św. przewodniczył, wygłosił słowo Boże i prowadził procesje eucharystyczną Ojciec Parafii – ks.  Ryszard Tokarz. Serdecznie zapraszamy podczas całej Oktawy Bożego Ciała do udziału we Mszy św. o godz. 18.00, a następnie w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Tylko w niedzielę  procesja o godz. 16.30, a po niej bezpośrednio Mszy św. Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej parafii za ozdobienie swoich domów, szczególnie tym, którzy zadbali o przygotowanie ołtarzy i ozdobienie trasy procesji.
15 grudnia, 2020

Przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza 22.11.2020

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów zostało przyjętych 9 chłopców. Od kilkunastu tygodni przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem wikariusza parafii – ks. Ryszarda. Uroczystej Mszy św. połączonej z obrzędem przyjecia do Liturgicznej Służyb Ołtarza  przwodniczył Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz. W homilii wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła .Wspólnota ministrancka parafii św. Łuaksza Ewangelsity liczy obecnie 30 osób. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
15 grudnia, 2020

Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2020

11 listopada w naszej Ojczyźnie obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczyste msze św. w intencji ojczyzny, rocznicowe zgromadzenia, a także koncerty i pikniki. Również w naszej parafii, w tym dniu o  godz. 8.00 został odprawiona msza św. w intencji ojczyzny, którą sprawował i słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Tokarz – proboszcz parafii. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się procesyjnie na plac kościelny, gdzie przed głazem z umieszczoną tablicą w duchu wdzięczności „za dar wiary świętej oraz za dar wolnej ojczyzny i tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków jej służyli, bronili ją i dla niej żyli…”, odśpiewano hymn narodowy, odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny,  oraz przestawiele parafii złożyli wiązanki kwiatów. Dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacji Szkoły podstawowej na czele z panem Dyrektorem, panom Sołtysom, Strażakom OSP z Mrowli i Lipia. Słowa podziękowania za udział w uroczystości składamy wszystkim obecnym.
18 października, 2020

Odpust ku czci św. Łukasza Ewangelisty 18.10.2020

W dniu Święta Świętego Łukasza Ewangelisty, które w liturgii przypada 18 października nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci swojego Patrona. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię w dniu odpustu głosił ks. dr Janusz Winiarski – Dziekan Dekanatu Rzeszów-Zachód. On również przygotowywał parafię do tego duchowego wydarzenia od czwartu, głosząc słowo Boże. Duchowe przygotowanie rozpoczęło się już we wtorek nabożenśtwem fatimski, które poprowadził ks. dr Józef Kula – oficjał Sądu Biskupiego naszej Diecezji. We środę kontynuował je sam Ksiądz Proboszcz. Sobota była dniem szczególnej modlitwy za chorych. Od godz. 8.30 chorzy mogli skorzystać ze spowiedzi świętej. O godz. 9.00 rozpoczęła się msza św., połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, która została zakończona błogosławieństwem Lourdzkim. W tym dniu na mszy św. o godz. 18.00 zgromadziła się natomiast młodzież.  Po mszy św. w modlitwie różańcowej polecaliśmy miłosierdziu Bożemu zmarłych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia odpustu.

Słowo na dziś

Warto zobaczyć

Modlitwa do Świętego Łukasza Ewangelisty

Spraw łaskawie, prosimy Cię, Panie, niech święty Twój Ewangelista Łukasz za nami wstawić się raczy, który krzyże swoje dla chwały Imienia Twojego chętnie całe życie dźwigał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.