Aktualności

6 czerwca, 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek 3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną w tradycji Bożym Ciałem.  To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wyznajemy wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu msza św. została odprawiona w plenerze na Otoce o godz. 10.00.  Po niej wyruszyła procesja eucharystyczna, do czterech ołtarzy. Mszy św. przewodniczył, wygłosił słowo Boże i prowadził procesje eucharystyczną Ojciec Parafii – ks.  Ryszard Tokarz. Serdecznie zapraszamy podczas całej Oktawy Bożego Ciała do udziału we Mszy św. o godz. 18.00, a następnie w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Tylko w niedzielę  procesja o godz. 16.30, a po niej bezpośrednio Mszy św. Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej parafii za ozdobienie swoich domów, szczególnie tym, którzy zadbali o przygotowanie ołtarzy i ozdobienie trasy procesji.
15 grudnia, 2020

Przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza 22.11.2020

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów zostało przyjętych 9 chłopców. Od kilkunastu tygodni przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem wikariusza parafii – ks. Ryszarda. Uroczystej Mszy św. połączonej z obrzędem przyjecia do Liturgicznej Służyb Ołtarza  przwodniczył Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz. W homilii wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła .Wspólnota ministrancka parafii św. Łuaksza Ewangelsity liczy obecnie 30 osób. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
15 grudnia, 2020

Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2020

11 listopada w naszej Ojczyźnie obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczyste msze św. w intencji ojczyzny, rocznicowe zgromadzenia, a także koncerty i pikniki. Również w naszej parafii, w tym dniu o  godz. 8.00 został odprawiona msza św. w intencji ojczyzny, którą sprawował i słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Tokarz – proboszcz parafii. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się procesyjnie na plac kościelny, gdzie przed głazem z umieszczoną tablicą w duchu wdzięczności „za dar wiary świętej oraz za dar wolnej ojczyzny i tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków jej służyli, bronili ją i dla niej żyli…”, odśpiewano hymn narodowy, odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny,  oraz przestawiele parafii złożyli wiązanki kwiatów. Dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacji Szkoły podstawowej na czele z panem Dyrektorem, panom Sołtysom, Strażakom OSP z Mrowli i Lipia. Słowa podziękowania za udział w uroczystości składamy wszystkim obecnym.
18 października, 2020

Odpust ku czci św. Łukasza Ewangelisty 18.10.2020

W dniu Święta Świętego Łukasza Ewangelisty, które w liturgii przypada 18 października nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci swojego Patrona. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię w dniu odpustu głosił ks. dr Janusz Winiarski – Dziekan Dekanatu Rzeszów-Zachód. On również przygotowywał parafię do tego duchowego wydarzenia od czwartu, głosząc słowo Boże. Duchowe przygotowanie rozpoczęło się już we wtorek nabożenśtwem fatimski, które poprowadził ks. dr Józef Kula – oficjał Sądu Biskupiego naszej Diecezji. We środę kontynuował je sam Ksiądz Proboszcz. Sobota była dniem szczególnej modlitwy za chorych. Od godz. 8.30 chorzy mogli skorzystać ze spowiedzi świętej. O godz. 9.00 rozpoczęła się msza św., połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, która została zakończona błogosławieństwem Lourdzkim. W tym dniu na mszy św. o godz. 18.00 zgromadziła się natomiast młodzież.  Po mszy św. w modlitwie różańcowej polecaliśmy miłosierdziu Bożemu zmarłych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia odpustu.
20 czerwca, 2020

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 18.06.2020

W czwartek 18 czerwca przeżywaliśmy zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 18.00. Po modlitwie po Komunii świętej ksiądz Proboszcz dokonał błogosławieństwa wianków.  Następnie odbyła się   procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni ze śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po jej zakończeniu i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem miało miejsce indywidualne błogosławieństwo dzieci. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy wobec Rodziców, którzy tak licznie przyprowadzili swoje „Pociechy”, aby otrzymały błogosławieństwo.
14 czerwca, 2020

Nabożeństwo fatimskie 13.06.2020

W sobotę 13 czerwca nasza Wspólnota Parafialna przeżywała drugie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy o godz. 18.30  nabożeństwem różańcowym połączonym z litanią do Najświętszego Serca Pan Jezusa. Bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym  rozpoczęła się Msza św.,  której przewodniczył  i słowo Boże  wygłosił ksiądz Jacek Uliasz. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, którą nieśli strażacy z Lipia. Po zakończeniu procesji, główny celebrans, udzielił błogosławieństwa, następnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym figura Fatimskiej Pani, przy śpiewie pieśni: „Po górach dolinach…”,  został odniesiona do kaplicy Świętego Jan Pawła II.  Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie  uczestniczyli w tym pięknym nabożeństwie maryjnym.
14 czerwca, 2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 11.06.2020

W czwartek 11 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w tradycji Bożym Ciałem.  To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wyznajemy wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił Proboszcz parafii. Po modlitwie po Komunii św. wyruszyła procesja eucharystyczna, do czterech ołtarzy, które wyjątkowo tym roku, ze względu na pandemię zostały przygotowane wokół światyni. Serdecznie zapraszamy przez cały czas Oktawy Bozego Ciała do udziału we Mszy św. i  procesji eucharystycznej wokół kościoła na godz. 18.00 . Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatów i dzwonienia. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej parafii za przygotowanie ołtarzy, ozdobienie swoich domów i udział w procesji.
8 czerwca, 2020

Uroczystość I Komunii Świętej 07.06.2020

W niedzielę 7 czerwca, w dniu Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, cztery uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli na Mszy św. o godz. 12.00  po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im nie tylko rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie i najbliższa rodzina, ale również nauczyciele i wychowawcy. Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard – katecheta, a słowo Boże wygłosił Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz, który na początku mszy św.  przywitał zgromadzonych Gości, a na jej zakończenie wyraził wdzięczność rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w przygotowanie tej uroczystości i ducha religijnego wychowawnia w domu i placówce szkolnej. W imieniu Rodziców Dzieci pierwszokomuniujnych dziękujemy Wszystkim, którzy  w  jakikolwiek sposób przyczynili  się do zorganizowania uroczystosci I Komunii Świętej.
24 maja, 2020

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności 23-24.05.2020

W dniach 23-24 maja 2020 r w naszej świątyni przebywał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w raz z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i repliką krzyża nowohuckiego, ramach peregrynacji po parafiach naszej diecezji. W sobotę o godz. 18.00 miało miejsce przywitanie Obrazu i Relikwii wraz z krzyżem w progach świątyni, które następnie zostały wniesione procesyjnie do kościoła. Po przywitaniu Matki Bożej przez księdza Proboszcza i przedstawicieli parafii, wierni uczestniczyli we Mszy św. Po jej zakończeniu zostało odprawione nabożeństwo różańcowe i odśpiewano Apel Jasnogórski. Przez całą niedzielę, na mszach świętych słowo Boże głosił o. Roman Bakalarz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Borku Startym. W homilii nakreślił tło powstania obrazu i czasów kiedy walczono z wiarą i kościołem, kiedy w sposób zaplanowany chciano nam zabrać z życia Boga,  kiedy podpowiadano rodzicom, by nie chrzcili własnych dzieci, by nie posyłali do I Komunii świętej, kiedy podpowiadano młodym ludziom, by wiązali swe małżeńskie życie […]
3 maja, 2020

Uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja 2020

W dniu 3 maja w Kościele Polskim przeżywamy Uroczystość NMP  Królowej Polski. Zbiega się ona uchwaleniem Konstytucji 3 maja w 1791 r. Została ona zatwierdzona przez Sejm Czteroletni i podpisana przez króla Stanisław August Poniatowskiego. W tym roku liturgiczną uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, obchodziliśmy w dniu 2 maja, ze względu na to, że 3 maja br. przypadła Niedziela Wielkanocna. Podczas Uroczystej Sumy o godz. 11.00, w dniu 2 maja, która była sprawowana przez Księdza Proboszcza, w szczególny sposób modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny. Natomiast w niedzielę 3 maja po Mszy św. o godz. 12.00, w której uczestniczyli Strażacy OSP z Lipia i Mrowli, procesyjnie przeszliśmy pod „Pomnik Wdzięczności”, gdzie po krótkiej modlitwie, Sołtysi miejscowości naszej parafii, złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Po czym Ksiądz Proboszcz zaintonował hymn „Boże coś Polskę…”.