Aktualności

15 kwietnia, 2019

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – czas duchowego przygotowania do Wielkanocy. Dzień ten upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W świątyniach tego dnia święci się palmy. Obrzęd ten nawiązuje do ewangelicznego przekazu, według którego, ludzie tłumnie witający Jezusa wybiegli naprzeciw z gałązkami palmowymi wołając: „Hosanna!”. W naszej świątyni poświęcenie palm miało miejsce na każdej Mszy św.  Uroczystej sumie o godz. 11.00 przewodniczył Ksiądz Proboszcz.  Poprzedziła ją procesja z palmami. Po zakończeniu Mszy św. odbył się konkurs palm. Wszyscy, którzy przynieśli palmy wykonane własnoręcznie otrzymali nagrody książkowe,  a pozostali najmłodsi uczestnicy liturgii, którzy przynieśli do poświęcenia palmy zakupione otrzymali słodycze. W  Kościele święci się palmy od IV wieku. W Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmowe, będące symbolem odradzającego się życia, w niektórych regionach zostały zastąpione wierzbowymi, malinowymi, a także z cisu lub […]
8 kwietnia, 2019

„Duchu Święty prowadź nas” – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 4-7 kwietnia nasza wspólnota parafialna przeżywała Rekolekcje Wielkopostne. Towarzyszyły im słowa: „Duchu Święty prowadź nas”. Słowo Boże głosił ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W czasie rekolekcyjnych nauka pochylaliśmy się nad naszą wiarą. Ksiądz Rekolekcjonista zachęcał do odpowiedzi na pytania: „Jakim jestem człowiekiem?, „Jakim jestem chrześcijaninem?”, „Co się dzieje z moją  wiarą?” Czy  jest ona autentyczna, czy tylko na pokaz. Przypomniał o potrzebie i wartości modlitwy, miłości i miłosierdzia w życiu każdego człowieka. Podkreślał, że człowiek, który ma w sercu miłość, tak jak Jezus, nikogo nie potępia, potrafi wybaczyć, dostrzega potrzebujących i niesie innym pomoc, ale także, gdy potrzeba potrafi zwrócić uwagę. W sobotę o godz. 8.00 w kościele zgromadzili się licznie chorzy i cierpiący. Najpierw przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, a następnie podczas Mszy św. o godz. 8.30, przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo, zakończone indywidualnym błogosławieństwem Najświętszy Sakramentem. W sobotnie przedpołudnie […]
6 kwietnia, 2019

Poszliśmy dla Ciebie, Panie, biorąc krzyż

Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc, który przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). Doskonałą okazją do przyznania się do Jezusa i  dania świadectwa wierze, była Parafialna Droga Krzyżowa w plenerze. Odbyła się ona w piątek  5 kwietnia, w drugim dniu Rekolekcji Wielkopostnych. Poprzedziła ją Msza św. z nauką rekolekcyjną, o godz. 18.00. Rozważania podczas Drogi krzyżowej prowadził Ksiądz Rekolekcjonista. Licznie zgromadzeni wierni, uczestniczyli  we wspólnej modlitwie, poprzez śpiew pieśni wielkopostnych i dźwiganie krzyża do poszczególnych stacji. Po zakończenie Drogi Krzyżowej, które miało miejsce przy krzyżu, na placu kościelnym, Ksiądz Rekolekcjonista odmówił modlitwy w celu uzyskania odpustu, po czym udzielił błogosławieństwa. Dziękujemy wszystkim Parafianom, za piękne świadectwo wiary, modlitwy i podjęcie trudu dźwigania krzyża do poszczególnych stacji. Dziękujemy również wszystkim, którzy  włączyli się w organizację Drogi Krzyżowej, zwłaszcza Strażakom […]
24 marca, 2019

Wręczenie krzyży kandydatom do bierzmowania

W trzecia Niedziele Wielkiego Postu młodzież naszej parafii przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przyjęła krzyże. Obrzęd wręczenia krzyży odbył się podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Po odczytaniu Ewangelii pobłogosławił on krzyże, po czym Rodzice kandydatów do bierzmowania podchodzili procesyjnie po ich odbiór.  Po ucałowaniu krzyża zakładali je swoim dzieciom na szyję. Każde dziecko na znak wdzięczności wobec swoich rodziców za trud wychowania i przekazania wiary ucałowało swego Rodzica w rękę. Zapraszamy do oglądnięcia w galerii zdjęć z uroczystości
19 marca, 2019

Odpust ku czci św. Józefa

W dniu liturgicznej uroczystości ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca), nasza Wspólnota Parafialna przeżywała odpust. Do licznie zgromadzonych wiernych na Mszy św. o godz. 7.00. 11.00 i 18.00, słowo Boże wygłosił Kanclerz Kurii Diecezji Rzeszowskiej ks. dr hab. Piotr Steczkowski. Przewodniczył on również uroczystej sumie odpustowej, którą koncelebrowało sześciu księży. Ksiądz Kanclerz w homilii zwrócił uwagę na Oblubieńca NMP, jako człowieka sprawiedliwego. Podkreślił, że sprawiedliwość to przymiot Boży. W każdym człowiek, który jest  stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ten przymiot powinien się uwidaczniać.  Bóg jest sprawiedliwy, bo daje sprawiedliwe Prawo, sprawiedliwe zasady.  Jest nimi Dziesięć Bożych Przykazań. Naszym zadaniem jako człowieka sprawiedliwego, za wzorem naszego patrona, św. Józefa, jest wcielać Boże Prawo w życie nie z obowiązku, czy z przymusu, ale z miłości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia odpustu ku czci św. Józefa; szkole, OSP, panom i paniom  niosącym […]
18 marca, 2019

Rekolekcje dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

W dniach 15-17 marca młodzież naszej parafii z klasy ósmej szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, uczestniczyła w rekolekcjach w Domu Rekolekcyjny bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie (Przybyszówka). Rekolekcje przeprowadził Dyrektor Domu Rekolekcyjnego ks. Tomasz Ryczek. Był to nie tylko czas pogłębienia relacji z Panem Bogiem, poprzez konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament spowiedzi świętej, udział w Eucharystii i wspólny śpiew, ale także wzmocnienia więzi całej wspólnoty.
3 marca, 2019

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14).

W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. Czas, w którym przez słuchanie Bożego Słowa, modlitwę, pokutę i czynna miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Paschalnych. Modlitwa – ma poprawić naszą relację z Panem Bogiem. Post – ma mi pomóc uporządkować relacje we mnie.  Jałmużna – ma otworzyć mnie na bliźnich i dostrzec ich potrzeby. W Środę Popielcową Msze święte z obrzędem posypywania głów popiołem  o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), tzn. powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i spożywamy tylko jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku (z wyjątkiem uroczystości) i w Środę Popielcową wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci. Natomiast post ścisły (patrz wyżej) obowiązuje od  18 roku życia do ukończenia 60 lat. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.15 – dla dorosłych i o godz. 20.00 – prowadzona przez młodzież.  Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00
17 lutego, 2019

Kulig w Regietowie

W czwartek 31 stycznia dzieci i młodzież naszej parafii, która odwiedzała domy z Kolędą Misyjną wyjechała wraz z księdzem proboszczem do Regietowa – malowniczo położonej wsi u podnóża Góry Rotundy w Beskidzie Niskim. W pierwszą stronę zatrzymaliśmy się na chwilę w Dębowcu, aby pokłonić się i oddać w opiekę Matce Boskiej Saletyńskiej. Po dotarciu do Regietowa wszyscy zwiedziliśmy Stadninę Koni Hululskich, a następnie cieszyliśmy się zimowym szaleństwem podczas kuligu. Po powrocie w Regionalnej Hacie „Huculanka”  delektowaliśmy się pyszną kiełbaską z grilla.  Odwiedziliśmy także ks. Piotra w Gładyszowie. Wieczorną porą wszyscy wrócili do swoich domów trochę zmęczeni, ale pełni radości. A w pamieć pozostały piękno przyrody, cisza i spokój jakie panują w tamtych okolicach, a nade wszystko miłe wspomnienia.
20 stycznia, 2019

Kolędowanie na rzecz Misji

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia podczas Mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz dokonał rozesłania kolędników misyjnych. W niedzielne popołudnie dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w liczbie 6 grup zaczęła odwiedzać domy naszej parafii. Zebrane przez kolędników misyjnych datki, zostały przekazane na rzecz dzieci z Rwandy i Burundii. W imieniu dzieci z krajów misyjnych, dla których przeznaczone zostały ofiary, wszystkim którzy wsparli to szlachetne dzieło, za hojny dar serca składamy: Bóg zapłać.
19 stycznia, 2019

Życzenia noworoczne

Na progu Nowego Roku Pańskiego 2019 życzymy Wam Drodzy Parafianie pokoju ducha, zdrowia i przyjaźni z Bogiem, by Miłosierny Bóg był z Wami w każdej chwili życia, by Wam błogosławił i strzegł od wszelkiego złego.
15 kwietnia, 2019

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – czas duchowego przygotowania do Wielkanocy. Dzień ten upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W świątyniach tego dnia święci się palmy. Obrzęd ten nawiązuje do ewangelicznego przekazu, według którego, ludzie tłumnie witający Jezusa wybiegli naprzeciw z gałązkami palmowymi wołając: „Hosanna!”. W naszej świątyni poświęcenie palm miało miejsce na każdej Mszy św.  Uroczystej sumie o godz. 11.00 przewodniczył Ksiądz Proboszcz.  Poprzedziła ją procesja z palmami. Po zakończeniu Mszy św. odbył się konkurs palm. Wszyscy, którzy przynieśli palmy wykonane własnoręcznie otrzymali nagrody książkowe,  a pozostali najmłodsi uczestnicy liturgii, którzy przynieśli do poświęcenia palmy zakupione otrzymali słodycze. W  Kościele święci się palmy od IV wieku. W Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmowe, będące symbolem odradzającego się życia, w niektórych regionach zostały zastąpione wierzbowymi, malinowymi, a także z cisu lub […]
8 kwietnia, 2019

„Duchu Święty prowadź nas” – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 4-7 kwietnia nasza wspólnota parafialna przeżywała Rekolekcje Wielkopostne. Towarzyszyły im słowa: „Duchu Święty prowadź nas”. Słowo Boże głosił ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W czasie rekolekcyjnych nauka pochylaliśmy się nad naszą wiarą. Ksiądz Rekolekcjonista zachęcał do odpowiedzi na pytania: „Jakim jestem człowiekiem?, „Jakim jestem chrześcijaninem?”, „Co się dzieje z moją  wiarą?” Czy  jest ona autentyczna, czy tylko na pokaz. Przypomniał o potrzebie i wartości modlitwy, miłości i miłosierdzia w życiu każdego człowieka. Podkreślał, że człowiek, który ma w sercu miłość, tak jak Jezus, nikogo nie potępia, potrafi wybaczyć, dostrzega potrzebujących i niesie innym pomoc, ale także, gdy potrzeba potrafi zwrócić uwagę. W sobotę o godz. 8.00 w kościele zgromadzili się licznie chorzy i cierpiący. Najpierw przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, a następnie podczas Mszy św. o godz. 8.30, przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo, zakończone indywidualnym błogosławieństwem Najświętszy Sakramentem. W sobotnie przedpołudnie […]
6 kwietnia, 2019

Poszliśmy dla Ciebie, Panie, biorąc krzyż

Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc, który przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). Doskonałą okazją do przyznania się do Jezusa i  dania świadectwa wierze, była Parafialna Droga Krzyżowa w plenerze. Odbyła się ona w piątek  5 kwietnia, w drugim dniu Rekolekcji Wielkopostnych. Poprzedziła ją Msza św. z nauką rekolekcyjną, o godz. 18.00. Rozważania podczas Drogi krzyżowej prowadził Ksiądz Rekolekcjonista. Licznie zgromadzeni wierni, uczestniczyli  we wspólnej modlitwie, poprzez śpiew pieśni wielkopostnych i dźwiganie krzyża do poszczególnych stacji. Po zakończenie Drogi Krzyżowej, które miało miejsce przy krzyżu, na placu kościelnym, Ksiądz Rekolekcjonista odmówił modlitwy w celu uzyskania odpustu, po czym udzielił błogosławieństwa. Dziękujemy wszystkim Parafianom, za piękne świadectwo wiary, modlitwy i podjęcie trudu dźwigania krzyża do poszczególnych stacji. Dziękujemy również wszystkim, którzy  włączyli się w organizację Drogi Krzyżowej, zwłaszcza Strażakom […]
24 marca, 2019

Wręczenie krzyży kandydatom do bierzmowania

W trzecia Niedziele Wielkiego Postu młodzież naszej parafii przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przyjęła krzyże. Obrzęd wręczenia krzyży odbył się podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Po odczytaniu Ewangelii pobłogosławił on krzyże, po czym Rodzice kandydatów do bierzmowania podchodzili procesyjnie po ich odbiór.  Po ucałowaniu krzyża zakładali je swoim dzieciom na szyję. Każde dziecko na znak wdzięczności wobec swoich rodziców za trud wychowania i przekazania wiary ucałowało swego Rodzica w rękę. Zapraszamy do oglądnięcia w galerii zdjęć z uroczystości
19 marca, 2019

Odpust ku czci św. Józefa

W dniu liturgicznej uroczystości ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca), nasza Wspólnota Parafialna przeżywała odpust. Do licznie zgromadzonych wiernych na Mszy św. o godz. 7.00. 11.00 i 18.00, słowo Boże wygłosił Kanclerz Kurii Diecezji Rzeszowskiej ks. dr hab. Piotr Steczkowski. Przewodniczył on również uroczystej sumie odpustowej, którą koncelebrowało sześciu księży. Ksiądz Kanclerz w homilii zwrócił uwagę na Oblubieńca NMP, jako człowieka sprawiedliwego. Podkreślił, że sprawiedliwość to przymiot Boży. W każdym człowiek, który jest  stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ten przymiot powinien się uwidaczniać.  Bóg jest sprawiedliwy, bo daje sprawiedliwe Prawo, sprawiedliwe zasady.  Jest nimi Dziesięć Bożych Przykazań. Naszym zadaniem jako człowieka sprawiedliwego, za wzorem naszego patrona, św. Józefa, jest wcielać Boże Prawo w życie nie z obowiązku, czy z przymusu, ale z miłości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia odpustu ku czci św. Józefa; szkole, OSP, panom i paniom  niosącym […]
18 marca, 2019

Rekolekcje dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

W dniach 15-17 marca młodzież naszej parafii z klasy ósmej szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, uczestniczyła w rekolekcjach w Domu Rekolekcyjny bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie (Przybyszówka). Rekolekcje przeprowadził Dyrektor Domu Rekolekcyjnego ks. Tomasz Ryczek. Był to nie tylko czas pogłębienia relacji z Panem Bogiem, poprzez konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament spowiedzi świętej, udział w Eucharystii i wspólny śpiew, ale także wzmocnienia więzi całej wspólnoty.
3 marca, 2019

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14).

W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. Czas, w którym przez słuchanie Bożego Słowa, modlitwę, pokutę i czynna miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Paschalnych. Modlitwa – ma poprawić naszą relację z Panem Bogiem. Post – ma mi pomóc uporządkować relacje we mnie.  Jałmużna – ma otworzyć mnie na bliźnich i dostrzec ich potrzeby. W Środę Popielcową Msze święte z obrzędem posypywania głów popiołem  o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), tzn. powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i spożywamy tylko jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku (z wyjątkiem uroczystości) i w Środę Popielcową wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci. Natomiast post ścisły (patrz wyżej) obowiązuje od  18 roku życia do ukończenia 60 lat. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.15 – dla dorosłych i o godz. 20.00 – prowadzona przez młodzież.  Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00
17 lutego, 2019

Kulig w Regietowie

W czwartek 31 stycznia dzieci i młodzież naszej parafii, która odwiedzała domy z Kolędą Misyjną wyjechała wraz z księdzem proboszczem do Regietowa – malowniczo położonej wsi u podnóża Góry Rotundy w Beskidzie Niskim. W pierwszą stronę zatrzymaliśmy się na chwilę w Dębowcu, aby pokłonić się i oddać w opiekę Matce Boskiej Saletyńskiej. Po dotarciu do Regietowa wszyscy zwiedziliśmy Stadninę Koni Hululskich, a następnie cieszyliśmy się zimowym szaleństwem podczas kuligu. Po powrocie w Regionalnej Hacie „Huculanka”  delektowaliśmy się pyszną kiełbaską z grilla.  Odwiedziliśmy także ks. Piotra w Gładyszowie. Wieczorną porą wszyscy wrócili do swoich domów trochę zmęczeni, ale pełni radości. A w pamieć pozostały piękno przyrody, cisza i spokój jakie panują w tamtych okolicach, a nade wszystko miłe wspomnienia.
20 stycznia, 2019

Kolędowanie na rzecz Misji

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia podczas Mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz dokonał rozesłania kolędników misyjnych. W niedzielne popołudnie dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w liczbie 6 grup zaczęła odwiedzać domy naszej parafii. Zebrane przez kolędników misyjnych datki, zostały przekazane na rzecz dzieci z Rwandy i Burundii. W imieniu dzieci z krajów misyjnych, dla których przeznaczone zostały ofiary, wszystkim którzy wsparli to szlachetne dzieło, za hojny dar serca składamy: Bóg zapłać.
19 stycznia, 2019

Życzenia noworoczne

Na progu Nowego Roku Pańskiego 2019 życzymy Wam Drodzy Parafianie pokoju ducha, zdrowia i przyjaźni z Bogiem, by Miłosierny Bóg był z Wami w każdej chwili życia, by Wam błogosławił i strzegł od wszelkiego złego.