Aktualności

6 czerwca, 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek 3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną w tradycji Bożym Ciałem.  To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wyznajemy wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu msza św. została odprawiona w plenerze na Otoce o godz. 10.00.  Po niej wyruszyła procesja eucharystyczna, do czterech ołtarzy. Mszy św. przewodniczył, wygłosił słowo Boże i prowadził procesje eucharystyczną Ojciec Parafii – ks.  Ryszard Tokarz. Serdecznie zapraszamy podczas całej Oktawy Bożego Ciała do udziału we Mszy św. o godz. 18.00, a następnie w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Tylko w niedzielę  procesja o godz. 16.30, a po niej bezpośrednio Mszy św. Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej parafii za ozdobienie swoich domów, szczególnie tym, którzy zadbali o przygotowanie ołtarzy i ozdobienie trasy procesji.
15 grudnia, 2020

Przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza 22.11.2020

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów zostało przyjętych 9 chłopców. Od kilkunastu tygodni przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem wikariusza parafii – ks. Ryszarda. Uroczystej Mszy św. połączonej z obrzędem przyjecia do Liturgicznej Służyb Ołtarza  przwodniczył Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz. W homilii wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła .Wspólnota ministrancka parafii św. Łuaksza Ewangelsity liczy obecnie 30 osób. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
15 grudnia, 2020

Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2020

11 listopada w naszej Ojczyźnie obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczyste msze św. w intencji ojczyzny, rocznicowe zgromadzenia, a także koncerty i pikniki. Również w naszej parafii, w tym dniu o  godz. 8.00 został odprawiona msza św. w intencji ojczyzny, którą sprawował i słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Tokarz – proboszcz parafii. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się procesyjnie na plac kościelny, gdzie przed głazem z umieszczoną tablicą w duchu wdzięczności „za dar wiary świętej oraz za dar wolnej ojczyzny i tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków jej służyli, bronili ją i dla niej żyli…”, odśpiewano hymn narodowy, odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny,  oraz przestawiele parafii złożyli wiązanki kwiatów. Dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacji Szkoły podstawowej na czele z panem Dyrektorem, panom Sołtysom, Strażakom OSP z Mrowli i Lipia. Słowa podziękowania za udział w uroczystości składamy wszystkim obecnym.
18 października, 2020

Odpust ku czci św. Łukasza Ewangelisty 18.10.2020

W dniu Święta Świętego Łukasza Ewangelisty, które w liturgii przypada 18 października nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci swojego Patrona. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię w dniu odpustu głosił ks. dr Janusz Winiarski – Dziekan Dekanatu Rzeszów-Zachód. On również przygotowywał parafię do tego duchowego wydarzenia od czwartu, głosząc słowo Boże. Duchowe przygotowanie rozpoczęło się już we wtorek nabożenśtwem fatimski, które poprowadził ks. dr Józef Kula – oficjał Sądu Biskupiego naszej Diecezji. We środę kontynuował je sam Ksiądz Proboszcz. Sobota była dniem szczególnej modlitwy za chorych. Od godz. 8.30 chorzy mogli skorzystać ze spowiedzi świętej. O godz. 9.00 rozpoczęła się msza św., połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, która została zakończona błogosławieństwem Lourdzkim. W tym dniu na mszy św. o godz. 18.00 zgromadziła się natomiast młodzież.  Po mszy św. w modlitwie różańcowej polecaliśmy miłosierdziu Bożemu zmarłych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia odpustu.
20 czerwca, 2020

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 18.06.2020

W czwartek 18 czerwca przeżywaliśmy zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 18.00. Po modlitwie po Komunii świętej ksiądz Proboszcz dokonał błogosławieństwa wianków.  Następnie odbyła się   procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni ze śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po jej zakończeniu i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem miało miejsce indywidualne błogosławieństwo dzieci. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy wobec Rodziców, którzy tak licznie przyprowadzili swoje „Pociechy”, aby otrzymały błogosławieństwo.
14 czerwca, 2020

Nabożeństwo fatimskie 13.06.2020

W sobotę 13 czerwca nasza Wspólnota Parafialna przeżywała drugie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy o godz. 18.30  nabożeństwem różańcowym połączonym z litanią do Najświętszego Serca Pan Jezusa. Bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym  rozpoczęła się Msza św.,  której przewodniczył  i słowo Boże  wygłosił ksiądz Jacek Uliasz. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, którą nieśli strażacy z Lipia. Po zakończeniu procesji, główny celebrans, udzielił błogosławieństwa, następnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym figura Fatimskiej Pani, przy śpiewie pieśni: „Po górach dolinach…”,  został odniesiona do kaplicy Świętego Jan Pawła II.  Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie  uczestniczyli w tym pięknym nabożeństwie maryjnym.
14 czerwca, 2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 11.06.2020

W czwartek 11 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w tradycji Bożym Ciałem.  To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wyznajemy wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił Proboszcz parafii. Po modlitwie po Komunii św. wyruszyła procesja eucharystyczna, do czterech ołtarzy, które wyjątkowo tym roku, ze względu na pandemię zostały przygotowane wokół światyni. Serdecznie zapraszamy przez cały czas Oktawy Bozego Ciała do udziału we Mszy św. i  procesji eucharystycznej wokół kościoła na godz. 18.00 . Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatów i dzwonienia. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej parafii za przygotowanie ołtarzy, ozdobienie swoich domów i udział w procesji.
8 czerwca, 2020

Uroczystość I Komunii Świętej 07.06.2020

W niedzielę 7 czerwca, w dniu Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, cztery uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli na Mszy św. o godz. 12.00  po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im nie tylko rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie i najbliższa rodzina, ale również nauczyciele i wychowawcy. Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard – katecheta, a słowo Boże wygłosił Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz, który na początku mszy św.  przywitał zgromadzonych Gości, a na jej zakończenie wyraził wdzięczność rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w przygotowanie tej uroczystości i ducha religijnego wychowawnia w domu i placówce szkolnej. W imieniu Rodziców Dzieci pierwszokomuniujnych dziękujemy Wszystkim, którzy  w  jakikolwiek sposób przyczynili  się do zorganizowania uroczystosci I Komunii Świętej.
24 maja, 2020

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności 23-24.05.2020

W dniach 23-24 maja 2020 r w naszej świątyni przebywał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w raz z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i repliką krzyża nowohuckiego, ramach peregrynacji po parafiach naszej diecezji. W sobotę o godz. 18.00 miało miejsce przywitanie Obrazu i Relikwii wraz z krzyżem w progach świątyni, które następnie zostały wniesione procesyjnie do kościoła. Po przywitaniu Matki Bożej przez księdza Proboszcza i przedstawicieli parafii, wierni uczestniczyli we Mszy św. Po jej zakończeniu zostało odprawione nabożeństwo różańcowe i odśpiewano Apel Jasnogórski. Przez całą niedzielę, na mszach świętych słowo Boże głosił o. Roman Bakalarz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Borku Startym. W homilii nakreślił tło powstania obrazu i czasów kiedy walczono z wiarą i kościołem, kiedy w sposób zaplanowany chciano nam zabrać z życia Boga,  kiedy podpowiadano rodzicom, by nie chrzcili własnych dzieci, by nie posyłali do I Komunii świętej, kiedy podpowiadano młodym ludziom, by wiązali swe małżeńskie życie […]
3 maja, 2020

Uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja 2020

W dniu 3 maja w Kościele Polskim przeżywamy Uroczystość NMP  Królowej Polski. Zbiega się ona uchwaleniem Konstytucji 3 maja w 1791 r. Została ona zatwierdzona przez Sejm Czteroletni i podpisana przez króla Stanisław August Poniatowskiego. W tym roku liturgiczną uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, obchodziliśmy w dniu 2 maja, ze względu na to, że 3 maja br. przypadła Niedziela Wielkanocna. Podczas Uroczystej Sumy o godz. 11.00, w dniu 2 maja, która była sprawowana przez Księdza Proboszcza, w szczególny sposób modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny. Natomiast w niedzielę 3 maja po Mszy św. o godz. 12.00, w której uczestniczyli Strażacy OSP z Lipia i Mrowli, procesyjnie przeszliśmy pod „Pomnik Wdzięczności”, gdzie po krótkiej modlitwie, Sołtysi miejscowości naszej parafii, złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Po czym Ksiądz Proboszcz zaintonował hymn „Boże coś Polskę…”.
3 grudnia, 2021

Czytania na piątek, 3 grudnia 2021

Piątek I tygodnia adwentu (Iz 29,17-24) To mówi Pan Bóg: „Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: „Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela». Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący […]
3 grudnia, 2021

Rozważanie na piątek, 3 grudnia 2021

Wcale nie trzeba być niewidomym, żeby nie widzieć tego, co jest. Gdy się boimy, widzimy tylko nasz strach. Gdy obsesyjnie czegoś pragniemy, widzimy tylko to, czego nie mamy. Otwarcie oczu to wyzwolenie. Nie dodaje niczego, raczej zabiera, uwalnia nas od zmyślonej konieczności wpatrywania się w nasze urojenia. Świat jest przed nami i Bóg jest w tym świecie. O. Wojciech Czwichocki, „Oremus” grudzień 2008, s. 26 Source: czytanie
3 grudnia, 2021

Książka dnia, 3 grudnia 2021

Adam Bujak, Jolanta Sosnowska Mikołaj Święty. Żywot, dzieła i cuda wielkiego biskupa z Miry http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56641 Jeżeli myślisz przy tym o czerwono ubranym dużym krasnalu albo o starszym panu z białą brodą i z brzuszkiem oraz w czerwonej czapie, to znak, że zdecydowanie należy sięgnąć po tę publikację. Bo choć świąteczny zwyczaj dawania prezentów został już dziś przykryty grubą warstwą komercji, to jednak źródła tej pięknej tradycji sięgają III i IV wieku po Chrystusie Source: czytanie
2 grudnia, 2021

Czytania na czwartek, 2 grudnia 2021

Czwartek I tygodnia adwentu (Iz 26,1-6) W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”. (Iz 26,1-6) W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję […]
2 grudnia, 2021

Rozważanie na czwartek, 2 grudnia 2021

Czy mamy świadomość, że przyjście na Mszę świętą to poważna decyzja? Jeśli nie, to może dlatego, że wciąż budujemy na lotnym piasku uczuć i rutyny, a nie na skale słowa Bożego. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi, woła psalmista. Ta brama otwiera się dla nas w Eucharystii. Czy odważymy się wejść? Czy zaufamy Bogu na tyle, by pozwolić Mu się kształtować, prowadzić od egoizmu do miłości? Błogosławieni, którzy przyjmą dziś napomnienie Jezusa, że samo nazywanie Go Panem nie uprawnia do wejścia do królestwa. Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 19 Source: czytanie
2 grudnia, 2021

Książka dnia, 2 grudnia 2021

Elżbieta Śnieżkowska – Bielak A z narodzeniem Jezusa było tak… http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56635 Wiara najprościej to seria książeczek przygotowanych z myślą o rodzicach czy dziadkach, którzy pragną przekazywać dzieciom już od ich najmłodszych lat treści ewangeliczne. Każdy, kto zmierzył się z tym wyzwaniem, wie, że nie jest to proste. Przygotowaniu tej książeczki przyświecała zatem idea, by stworzyć jak najlepsze narzędzie pomocne w tym trudnym zadaniu. Source: czytanie
1 grudnia, 2021

Czytania na środę, 1 grudnia 2021

Środa I tygodnia adwentu (Iz 25,6-10a) W owym dniu: Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. (Iz 25,6-10a) W owym dniu: Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich […]
1 grudnia, 2021

Rozważanie na środę, 1 grudnia 2021

Chrześcijaństwo kojarzy się wielu przede wszystkim z wyrzeczeniem i stratą. Jednak dzisiejsze czytania mówią o przygotowanej dla nas przez Boga uczcie, o zielonych pastwiskach, na które prowadzi nas Jezus; Dobry Pasterz, o tym, że uczniowie, mając do dyspozycji zaledwie siedem chlebów i parę rybek, byli w stanie nakarmić wielki tłum. Pan, któremu zaufaliśmy, już w tym życiu daje nam przebłyski szczęścia wiecznego. Oby radość z Jego zbawienia przeniknęła głęboko do naszych serc, skłaniając je do przekraczania siebie. Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 15-16 Source: czytanie
1 grudnia, 2021

Książka dnia, 1 grudnia 2021

Małgorzata Pabis Godzina Łaski http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56634 Są takie dni w roku, są takie godziny w ciągu dnia, kiedy niebo wydaje się być bliżej nas. Z roku na rok daje się obserwować rosnącą falę wiernych, którzy 8 grudnia o godzinie 12.00 w sposób szczególny oddają się pod opiekę Matki Bożej. Uczestniczą w tym czasie w Mszach Świętych czy modlą się, rozważając wielkość Bożej Rodzicielki. Source: czytanie
30 listopada, 2021

Czytania na wtorek, 30 listopada 2021

Święto świętego Andrzeja, apostoła (Iz 49, 1-6) Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: „Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię”. Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla […]

Następna strona