INTENCJE  MSZALNE   –   13.05.2024 – 19.05.2024 r.

                                               20.05.2024 –  26.05.2024 r.

PONIEDZIAŁEK  –  godz.19.00

1.Z Róży MB Fatimskiej o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla  Sióstr z Róży.

2.+Marian Krasoń – greg.                     3.+Janina w r. śm. i Marian.

4.+Stanisław świder w 2 r. śm.             5.+Zdzisław Wąsowicz z int. rodz. Bednarz. /x. St./.

6.+Ludwik Pałka z int. sąsiadów z Cierpisza. /x. A./

WTOREK  –  godz. 18.00

1.+Eugenia i Ignacy

2.O Boże błog. i opiekę MB Królowej Polski dla Dzieci pierwszokomunijnych i  ich rodzin/ x.prob/

3.+Marian Krasoń – greg./x. P./

4.+Zdzisław Wąsowicz z int. rodz. Potocznych z Harty. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int.  siostry Elżbiety i Janiny. /x. A./

ŚRODA    –   godz. 18.00

1.+Ludwik, Felicja Klos

2.+Marian Krasoń – greg./x. prob./

3.+Anna, Władysław, Janina, Józef

4.+Zdzisław Wąsowicz z int. rodz. Gromskich. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int.  rodz. Kutów. / x. A./.

CZWARTEK   –  godz. 18.00

1 +Maria, Stanisław Pokrywa, Czesława/ona/

2.+Marian Krasoń – greg./x. prob./

3.+Maria Pokrywa i Stanisław

4.+Zdzisław Wąsowicz z int. rodz. Grzesik i Wojton. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. Jadwigi Szczęch z rodz. /x. A./.

PIĄTEK  – godz. 18.00

1.+Monika, Stanisław, Krzysztof i zm. z rodz.

2.+Marian Krasoń – greg.

3.+Zdzisław Wąsowicz z int. rodz. Kotarba i Wołowiec. /x. St./.

4.+Ludwik Pałka z int. Marii i Zdzisława Sagan. /x. A./.

SOBOTA  –   godz. 18.00

1.+Eugenia Kozubal z int. Sióstr Kanoniczek Ducha Św.

2.+Marian Krasoń – greg.

3.+ Zdzisław Wąsowicz z int. sąsiadów bliższych i dalszych./x. St./.

4.+Ludwik Pałka z int. Janiny Kozubal z rodz /x. A./

NIEDZIELA

godz.   7.00  –   1.+Józefa/ona/ w r. sm., Eugeniusz, Władysława/ona/

2.+Zdzisław Wąsowicz z int. sąsiadów bliższych i dalszych. / x. St./.

godz.   9.00  –    1.+Władyslaw w r. śm., Maria i Józef

  1. +Ludwik Pałka z int. Marii Długosz z rodz./x. A./.

godz. 11.00  –    1.  Za parafian/x. prob./

2.+Marian Krasoń – greg.

godz. 17.00  –     + Janina w 30 r. śm. i Stanisław.

INTENCJE  MSZALNE   –   20.05.2024 – 26.05.2024 r.

 

PONIEDZIAŁEK  –  ŚWIĘTO  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  MATKI  KOŚCIOŁA

godz.  7.00  –      +Kazimierz Wajs z int. rodz. Nowak i Lachcik.

godz.10.00  –       +Marian Krasoń – greg

godz.18.00  –  1. O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę MBK dla Bożeny i Janusza z int. dzieci

2.+Zdzisław Wąsowicz z int. sąsiadów bliższych i dalszych. /x. St./.

  1. +Ludwik Pałka z int. rodz. Szobaków. /x. A./.

WTOREK  –  godz. 18.00

1.+Janina, Ludwik, Stanisław.

2.+Kazimierz Wajs z int. żony.        3.+Marian Krasoń – greg.

4.+Zdzisław Wąsowicz z int. sąsiadów bliższych i dalszych. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. rodz. Szobaków.  /x. A./

ŚRODA    –   godz. 18.00

1.+Józef, Danuta i zm. z rodz. Krasoń.

2.+Marian Krasoń – greg.

3.+Eugenia, Julia, Stanisław

4.+Zdzisław Wąsowicz z int. sąsiadów bliższych i dalszych. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. Katarzyny i Ryszarda Kozubal. / x. A./.

CZWARTEK   –  godz. 18.00

1 +Leokadia w r. śm., Eugeniusz.

2.+Marian Krasoń – greg.             3.+Franciszek Wojton.

4.+Kazimierz Wajs z int. rodz. Ambroziak. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. Aleksandry i Jarosława Pyrcz z rodz. /x. A./.

PIĄTEK  – godz. 18.00

1.+Marian Krasoń – greg.

2.+Tadeusz Dworak z int. siostry Marii.

3.+Zofia Jeż z int. Sołtysa i Rady Sołeckiej z Lipia.

4.+Kazimierz Wajs z int. sąsiadów z Mrowli. /x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. Sławka Grzesik z rodz. /x. A./.

SOBOTA  –   godz. 18.00

1.+Maria i Halina Cach.            2.+Marian Krasoń – greg.

3.+Zofia Jeż z int. rodz. Wiewiurów.

4+ Kazimierz Wajs z int. rodz. Kucabów./x. St./.

5.+Ludwik Pałka z int. Grzegorza Jeż z rodziną.  /x. A./

NIEDZIELA

godz.   7.00  –   1. O zdrowie, Bożą opiekę dla mamy Zofii.

2.+Alojzy, Tadeusz, Stanisław, Maria

3.+Kazimierz Wajs z int. rodz. Zając i Wcislo. / x. St./.

godz.   9.00  –    1.+Paulina, Władysław i zm. z rodziny.

  1. +Ludwik Pałka z int. Agnieszki i Wiesława Gajdek z rodz./x. A./.

godz. 11.00  –    1.  Za parafian.

2.+Marian Krasoń – greg.

godz. 17.00  –       +Maria Styka i zm. z rodz.