Kościoły i kaplice w Parafii

Mrowla – Kościół murowany, wzniesiony w l. 1895-1900, konsekrowany 24 VI 1905 r.
Mrowla- Kaplica domowa Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, pw. Ducha Świętego, odpust uroczystość Zesłania Ducha Świętego.