Księża

Księża aktualnie posługujący w naszej parafii:

  1. Ks. Proboszcz – Ksiądz mgr Ryszard Tokarz, proboszcz od 2009-08-23.
  2. Ks. Wikariusz – Ksiądz mgr Paweł Martyka, pracuje w parafii od 2021-08-21.
  3. Ks. Rezydent – Ksiądz dr Grzegorz Wójcik, zamieszkanie i pomoc w parafii od 2018-08-19,
    katecheta w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie i wykładowca w WSD.

Powołania z parafii:

  1. Ks. Marian Homa, święcenia – 1959.
  2. Ks. Andrzej Pokrywa, święcenia – 1987.
  3. S. Renata Lidia Matuszkiewicz – Albertynka.
  4. S. Krystyna Ślęzak – Służebniczka Starowiejska.

Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowa sekretarz, dwóch papieży, przekazuje relikwie św Jana Pawła II na ręce ks. Proboszcza Ryszarda Tokarza, dla parafii Św. Łukasza Ęwangelisty w  Mrowlii.