Czytania na niedzielę, 24 maja 2020
24 maja, 2020
Książka dnia, 25 maja 2020
25 maja, 2020

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności 23-24.05.2020

W dniach 23-24 maja 2020 r w naszej świątyni przebywał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w raz z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i repliką krzyża nowohuckiego, ramach peregrynacji po parafiach naszej diecezji.

W sobotę o godz. 18.00 miało miejsce przywitanie Obrazu i Relikwii wraz z krzyżem w progach świątyni, które następnie zostały wniesione procesyjnie do kościoła. Po przywitaniu Matki Bożej przez księdza Proboszcza i przedstawicieli parafii, wierni uczestniczyli we Mszy św. Po jej zakończeniu zostało odprawione nabożeństwo różańcowe i odśpiewano Apel Jasnogórski.

Przez całą niedzielę, na mszach świętych słowo Boże głosił o. Roman Bakalarz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Borku Startym. W homilii nakreślił tło powstania obrazu i czasów kiedy walczono z wiarą i kościołem, kiedy w sposób zaplanowany chciano nam zabrać z życia Boga,  kiedy podpowiadano rodzicom, by nie chrzcili własnych dzieci, by nie posyłali do I Komunii świętej, kiedy podpowiadano młodym ludziom, by wiązali swe małżeńskie życie tylko przed urzędnikiem stanu cywilnego”. Wówczas odpowiedzią całego polskiego narodu była modlitwa: „ My chcemy Boga, Panno Święta…” i  słowa „wiary nie damy, przyrzekamy dochować wierności, Bogu, krzyżowi, Ewangelii.  Dziś stajemy przed Matką Bożą i przy relikwiach bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w innej rzeczywistości, kiedy wiary nikt nam nie zabiera, kiedy nikt nam nie zabrania byśmy byli wyznawcami Boga. Dlatego w obliczy Krzyża, Matki Najświętszej trzeba postawić sobie pytanie, …czy żyjemy dziś wiarą, czy Maryja nie chciała by nam postawić pytania co się stało z deklaracja wiary, z modlitwa „My chcemy Boga…”, coście uczynili ze swoją wiarą, coście uczynili, pyta dziś, Maryja katolickie rodziny, które mogą wychowywać po katolicku dzieci, jakby o tym zupełnie zapomnieli, kiedy swoje dzieci w niedzielę, katoliccy rodzice, zabierają gdzieś daleko poza kościół, co się dziś stało z wiarą ludzi młodych, którzy rozpoczynają życie jakby w małżeństwie żyli bez Boga, bez sakramentów świętych, jakby nigdy nie słyszeli o sakramencie małżeństwa o Bożych przykazaniach.

Podczas każdej Mszy św., po modlitwie po Komunii świętej miało miejsce Zawierzeni Parafii Matce Bożej, którego dokonywał Proboszcz.

Po Mszy św. o godz. 15.30 nastąpiło pożegnanie obrazu Matki Bożej i relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które poprzedziło odśpiewanie Magnifika, po czym uroczystej procesji odniesiono Obraz i Relikwie przed drzwi świątyni, skąd wyruszyły do kolejnej parafii.