Odpusty w Parafii

Mrowla

Odpust parafialny 18.10 – wspomnienie Świętego Łukasza Ewangelisty, regionalna pielgrzymka służby zdrowia.

Mrowla

Odpust 19.03 – wspomnienie św. Józefa Robotnika.

Mrowla kaplica Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

 Uroczystość zesłania Ducha Świętego.