Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2020
15 grudnia, 2020
Książka dnia, 16 grudnia 2020
16 grudnia, 2020

Przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza 22.11.2020

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej do grona ministrantów zostało przyjętych 9 chłopców. Od kilkunastu tygodni przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem wikariusza parafii – ks. Ryszarda.

Uroczystej Mszy św. połączonej z obrzędem przyjecia do Liturgicznej Służyb Ołtarza  przwodniczył Proboszcz parafii – ks. Ryszard Tokarz. W homilii wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła .Wspólnota ministrancka parafii św. Łuaksza Ewangelsity liczy obecnie 30 osób.

Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.